Home
Shop
Wishlist0

KASUTAMINE LEPINGUGA KODUAUTOMATIKASÜSTEEMID

  1. Üldsätted.

1.1. Käesolevad ostu-müügitingimused (edaspidi Leping) kehtivad www.homeautomationsystems.eu veebipoes (edaspidi nimetatud veebipood) läti, vene või inglise keeles tehtud tellimustele, mis on sooritatud tellimuse esitanud isiku vahel. tellida. (edaspidi – kasutaja või ostja) ja SIA “VARTU REMONTS” (edaspidi – müüja).

1.2. Tingimused lähtuvad ausa kaubanduse põhimõtetest, austavad ostja õigusi ja kohustusi ning kehtivad alates 2018. aastast. 1. september

1.3. Veebipoodi kasutades nõustub ostja käesoleva lepingu tingimuste, kauba kohaletoimetamise reeglitega ja ettevõtte privaatsuspoliitikaga.

  1. Kaugleping.

2.1. Kaugleping – leping, mis sõlmitakse ostja ja veebipoe vahel adresseeritud või adresseerimata pakkumise esitamisega digitaalsete side- ja infoedastusvahendite (internet, e-post, telefon vms) kaudu.

2.2. Leping kehtib hetkest, mil ostja täidab e-poes ostukorvi, esitab tellimuse telefoni või e-posti teel, tasub valitud kauba eest osaliselt või täielikult ning saab müüjalt kinnituse tehtud tellimuse kohta.

2.3. Pooled peavad lepingu täitma 30 päeva jooksul selle sõlmimisest, kui pooled ei ole kokku leppinud muus tähtajas.

2.4. Kui veebipood ei suuda lepingut nimetatud tähtaja jooksul täita, teavitab müüja sellest ostjat ja võib pakkuda asenduskaupa samaväärse hinnaga.

  1. Ostja õigused ja kohustused.

3.1. Ostjal on õigus osta veebipoest mis tahes toodet või teenust vastavalt käesolevatele lepingutingimustele.

3.2. Kõikidele veebipoes leiduvatele toodetele kehtib olenevalt tootest kuni 5-aastane tootjagarantii.

3.3. Ostjal on võimalik kauglepingu lõpetada ja kaup tagastada 14 päeva jooksul.

3.4. Ostjal on õigus kasutada toote tagastamise õigust, kui see ei ole kahjustatud, ei ole muutnud välimust, ei ole kasutatud ja originaalpakendit ei ole kahjustatud.

3.5. Toote tagastamise korral peab ostja katma toote saatmiskulud.

3.6. Kauba tagastamisel tuleb esitada ostu tõendav dokument, täita avaldus ning tarnida kaup täispakendis ja originaalpakendis.

3.7. Ostja võtab endale kohustuse tasuda tellitud kauba eest ja need vastu võtta käesoleva lepinguga kehtestatud korras.

3.8. Veebipoes vaadatud toote pildid võivad pakutavast tootest veidi erineda. Konkreetsete tooteomaduste selgitamiseks või tellimusega seotud ebatäpsuste kõrvaldamiseks võtke ühendust müüjaga.

3.9. Ostja võtab endale kohustuse tagada sisselogimis- ja tellimuseandmete turvalisus, mitte avaldada neid kolmandatele isikutele.

3.10. Ostja vastutab kolmandate isikute tegude eest, kui need on tehtud Ostja konto sisselogimisandmeid kasutades.

3.11. Kui registreerimisel märgitud andmed muutuvad, peab ostja oma kontot iseseisvalt uuendama.

3.12. Ostja kohustub kauba tellimisel märkima kauba kättetoimetamise koha ja muud vajalikud andmed.

3.13. Ostja kohustub kontrollima käesoleva lepingu praegust väljaannet ja uuendusi.

  1. Müüja õigused ja kohustused.

4.1. Müüja kohustub võimaldama ostjal kasutada veebipoe pakutavaid teenuseid käesolevate tingimustega kehtestatud korras.

4.2. Müüja võtab endale kohustuse tarnida ostja poolt tellitud ja tasutud kaup ostja määratud aadressile.

4.3. Kui müüja ei ole tellimuses märgitud andmetes kindel, peab ta ühendust võtma ostjaga märgitud telefoninumbril. Sel juhul arvestatakse tarneaega päevast, mil müüja võttis ostjaga ühendust ja kinnitas tellimuse.

4.4. Müüjal on õigus ostja tellimus ette teatamata tühistada, kui müüja ei saa ostjaga ühendust 2 (kahe) tööpäeva jooksul.

4.5. Müüjal on õigus pikendada kauba kohaletoimetamist, kui see juhtub müüjast mitteolenevatel asjaoludel, näiteks tootjapoolse kauba puudumise tõttu laos, transpordiettevõtte hilinemise, vääramatu jõu vms tõttu.

4.6. Hilinemise korral peab müüja sellest koheselt ostjat telefoni või e-posti teel teavitama.

4.7. Kui müüja ei saa ostja tellitud kaupa asjaolude tõttu tarnida, tuleb pakkuda samaväärset toodet.

4.8. Kui ostja pakutavat samaväärset toodet ei aktsepteeri, peab müüja 5 (viie) tööpäeva jooksul ostjale raha tagastama.

4.9. Müüja ei vastuta kulude eest, mida ostja on kandnud kauba hilinemise tõttu.

4.10. Müüjal on õigus tellimus ilma ostjat teavitamata tühistada, kui ostja ei ole arvet tasunud 3 (kolme) tööpäeva jooksul peale selle saamist.

4.11. Kui Ostja püüab kahjustada veebipoe tööd või turvalisust või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamatult ja ilma hoiatuseta piirata või täielikult peatada ostja võimalus veebipoodi kasutada.

4.12. Müüjal on õigus ostjat teavitamata osaliselt või täielikult lõpetada teenuste osutamine, muuta veebipoe liidest või selle osi, samuti pakkumist.

4.13. Kui veebipoe süsteemivea tõttu saadeti vale e-kiri. postiga, on müüjal õigus enne ostja teavitamist ostja tellimus tühistada.

4.14. HomeAutomationSystemsi veebipood ei säilita ostulepingute koopiaid.

4.15. Kogu veebipoes avaldatud teave on müüja intellektuaalomand ja on kaitstud autoriõiguse seadustega.

4.16. Veebipoest pärineva materjali, fotode ja tekstide igasugune kopeerimine ilma müüja loata on keelatud.

  1. Kaubast ja ostuhinnast keeldumise, tagastamise õigus.

5.1. Ostjal on võimalik kaugleping üles öelda ja tal on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates ostukuupäevast.

5.2. Juhul, kui ostja soovib kasutada kaubast keeldumise ja kauba tagastamise õigust, peab ta sellest isiklikult teavitama ettevõtte klienditeenindust ning saatma vastava kirjaliku soovi nimetatud kontaktidele.

5.3. Kui ostja kasutab kaubast keeldumise ja kauba tagastamise õigust, kohustub müüja tagastama kõik saadud maksed, kuid transpordikulud tasub ostja.

5.4. Kui ostja kasutab kaubast keeldumise ja kauba tagastamise õigust, on müüja kohustus tagastada kogu tasutud summa, võimalusel varem, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates täidetud taganemisavalduse esitamise kuupäevast.

5.5. Müüja tagastab raha ainult tühistamisavalduses märgitud pangakontole.

5.6. Kui ostja kasutab kaubast keeldumise ja tagastamise õigust, tasub kauba tagastamise või kohaletoimetamisega seotud lisakulud ostja.

5.7. Ostja peab kauba toimetama ettevõtte kliendikeskusesse Riias, aadressil Ventspilio tn. 48, hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil ostja teatas oma otsusest leping lõpetada.

5.8. Pärast seda, kui ostja on kasutanud tootest keeldumise ja toote tagastamise õigust, saab toodet kasutada nii kaua, kui see on vajalik selle toimimise kontrollimiseks, kuid ilma igasuguste manipulatsioonide, paigalduste või tegevuseta, sealhulgas kaitsekile eemaldamiseta.

5.9. Kaubast keeldumise ja kauba tagastamise õiguse kehtivuse ajal võtab kasutaja endale vastutuse toote kasutamise eest, mis ületab toote tööomaduste kontrolli ja ei ole kooskõlas aususe põhimõttega, vähendades omahinda. või toote kvaliteeti.

5.10. aastal 2014 20. mai ministrite kabineti määrused nr. 255 juhul ei saa tarbija kasutada õigust kaubast keelduda ja kaup tagastada. Punktis 22 “Kauglepingu tingimused” ka juhul, kui:

5.10.1. kauba hind sõltub müüjast sõltumatutest kõikumisest finantsturul ja taganemisõiguse kasutamisel tekkida võivatest kõikumistest;

5.10.2. tellitud ja vastavalt ostja soovile valmistatud kauba spetsifikatsioon on individuaalne;

5.10.3. kaup on kiiresti katki läinud või aegub kiiresti;

5.10.4. tarbija on avanud tootepakendi, mida ei ole võimalik tervislikel ja hügieenilistel põhjustel tagastada, kui nende toodete pakend ja/või kaitseplomm on kahjustatud;

5.10.5. kauba omaduste tõttu on tarnitud toode igaveseks seotud teiste kaupadega;

5.10.6. tarbija on palunud edasimüüjal või tarnijal tulla erakorralisi remondi- või hooldustöid tegema.

5.10.7. müüja või teenusepakkuja tuli kasutaja juurde lisateenuseid osutama või kaupa tarnima, välja arvatud remondiks või hoolduseks vajalikud varuosad, keeldumisõigus puudutab nimetatud lisateenuseid või kaupu;

5.10.8. tootel on mehaanilised või välised kahjustused, mis vähendab toote omahinda;

5.11. Taganemisnõuete täitmise tähtaeg on 14 päeva.

5.12. Ostja kohustub kauba isiklikult üle andma ettevõtte klienditeenindusele, et oleks võimalik fikseerida ostetud kauba seisukord, selle puudused ja pakend.

5.13. Keeldumisõigus ei kehti juriidilistele isikutele.

  1. Garantiitingimused.

6.1. Garantii kehtib kõikidele eraisiku poolt ostetud kaupadele 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast.

6.2. Mittetarbijatele klientidele kehtib tootjagarantii.

6.3. Ostja, märgates tootjapoolset riket, peab toote koos garantii- ja ostudokumentidega viivitamatult müüja klienditeenindusse tagastama.

6.4. Kui ostetud toote tootjal on oma teeninduskeskus, soovitame garantiiküsimustes pöörduda nende spetsialistide poole.

6.5. Ostja saab esitada pretensiooni kauba saadavuse või kvaliteedi kohta elektroonilisel kujul e-posti aadressil info@homeautomationsystems.eu või kirjalikult aadressil Riga, Sampetera iela 36, ​​​​LV-1046.

6.6. Kaebus vaadatakse läbi 15 tööpäeva jooksul kaebuse laekumisest arvates, vastus saadetakse märgitud kontaktaadressile.

  1. Kliendiandmete kaitse.

7.1. Teatame, et e-poes edastatud teabe (sh isikuandmete) töötlemise eesmärk on veebilehel märgitud teenuste osutamine ja tellimuse vormistamisel www.homeautomationsystems.eu.

7.2. Kogu kasutaja isikuandmetega seotud teavet kogutakse järgmistel eesmärkidel:

7.2.1. Tellitud kauba või teenuse omaniku identiteet;

7.2.2. Kauba kohaletoimetamine ja paigaldamine määratud asukohta;

7.2.3. Pakutavate toodete ja teenuste kohta asjakohase teabe saatmine;

7.2.4. Muude lepinguliste kohustuste täitmine.

7.3. Veebipoodi www.homeautomationsystems.eu kasutades nõustub külastaja, et võime koguda ja salvestada andmeid, mis võimaldavad jälgida ja valida:

7.3.1. veebipoe külastajate koguarv;

7.3.2. külastajate arv veebipoe igas jaotises;

7.3.3. külastajaid teenindavate Interneti-pakkujate domeeninimed;

7.3.4. IP-aadressid;

7.3.5. muud andmed veebipoe arendamiseks ja haldamiseks.

7.4. Müüjal on õigus edastada veebipoes kogutud ja töödeldavaid andmeid kolmandatele isikutele statistilise ja infoanalüüsi eesmärgil; sel juhul ei avalikustata ega edastata konfidentsiaalseid andmeid, mis võimaldavad ostjat protsessi käigus tuvastada, välja arvatud tellimuste puhul, mille puhul makseviis või tehingu vorm on seotud kolmepoolsete suhetega ning ostja isikusamasus tuleb kontrollida.

7.5. Müüja ei seo kasutaja IP-aadressi ja e-posti. identifitseerivate andmetega meiliaadress.

7.6. Kõik materjalid, mis saadetakse või sisestatakse veebipoe vormidele, lähevad müüja omandisse, kellel on omakorda õigus neid isiklikuks tarbeks kasutada, välja arvatud isikuandmed.

  1. Muud asjaolud.

8.1. Kauba tellimust esitades kinnitab kasutaja, et on tutvunud ja nõustub privaatsuspoliitika, kauba kohaletoimetamise tingimuste, garantiitingimuste ja kauba tagastamise õigusega.

8.2. Kui mõni ülaltoodud tingimustest aegub, ei mõjuta see teisi tingimusi.

8.3. Need tingimused vastavad Läti Vabariigi seadustele.

8.4. Kõik käesolevate tingimuste täitmisest tulenevad lahknevused lahendatakse läbirääkimiste teel.

8.5. Kui on võimalik jõuda kokkuleppele, tuleks vaidlused lahendada Läti Vabariigi seadustega kehtestatud korras.

  1. Kontaktandmed ja ettevõtte andmed:

SIA “VARTU REMONTS” 

Reģ.Nr.: 40103424674

Riia, Sampetera tn. 36, LV-1046

Back to Top
 - 
Estonian
 - 
et
Lithuanian
 - 
lt
English
 - 
en
Product has been added to your cart