Home
Shop
Wishlist0

PRIVATUMO POLITIKA  SIA „VARTU REMONTS“

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. SIA “VARTU REMONTS”, registreeritud Läti Vabariigi äriregistris, reg. number 40103424674, juriidiline aadress: Sampetera iela 36, ​​​​Riia, LV-1046, Läti (edaspidi – Ettevõte), on isikuandmete töötleja, kes järgib EL isikuandmete kaitse üldmäärust nr. 2016/679 nõuetele Lätis (edaspidi – Sätted).

1.2. Privaatsuspoliitika reguleerib SIA “VARTU REMONTS” poolt teenuste kasutamisel ja Interneti-ressursside külastamisel edastatud isikuandmete töötlemist ja kasutamist.

1.3. Käesolev poliitika kehtib töötajate, külastajate ja klientide (edaspidi – isikuandmete subjektide) poolt avalehtedel, e-kirjades esitatud igat liiki isikuandmete töötlemisel. e-kirjavahetuses, digitaalsetes rakendustes, küsitlustes, lepingutes ja muudes allikates.

1.4. Ettevõte tagab klientide ja kasutajate isikuandmete läbipaistva ja õiglase töötlemise.

  1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA KASUTAMINE

2.1. Isikuandmete töötlemisel järgib Ettevõte reegleid, olenemata riigist, kust kasutaja oma ressurssidele juurde pääseb.

2.2. Loetakse teavitatuks, et Lätis võidakse isikuandmeid töödelda ka kehtivate siseriiklike õigusaktide alusel.

2.3. Ettevõte teatab, et e-posti aadressi määramisega lepitakse kokku, et see esitatakse andmebaasi ning sellele saadetakse www.homeautomationsystems.eu veebipoest teade/meeldetuletus alanud ja lõpetamata kaubatellimuste kohta. ja teenuseid.

2.4. www.homeautomationsystems.eu veebipoodi kasutades nõustub külastaja, et SIA “VARTU REMONTS”, selle usaldusisikud ja partnerid võivad koguda ja säilitada andmeid, mis võimaldavad jälgida ja valida:

2.4.1. veebipoe külastajate koguarv;

2.4.2. külastajate arv veebipoe igas jaotises;

2.4.3. külastajaid teenindavate Interneti-pakkujate domeeninimed;

2.4.4. IP-aadressid;

2.4.5. makseteave ülekande korral (kaardi number ja aegumiskuupäev);

2.4.6. tarnemeetodid korduva tellimuse automatiseeritud täitmiseks;

2.4.7. maksete ajalugu ning riigiasutustele finants- ja raamatupidamisaruannete esitamise viisid;

2.4.8. muud andmed veebipoe arendamiseks ja haldamiseks.

2.5. Müüjal on õigus edastada veebipoes kogutud ja töödeldavaid andmeid kolmandatele isikutele statistilise ja infoanalüüsi eesmärgil; sel juhul ei avalikustata ega edastata konfidentsiaalseid andmeid, mis võimaldavad ostjat protsessi käigus tuvastada, välja arvatud tellimuste puhul, mille puhul makseviis või tehingu vorm on seotud kolmepoolsete suhetega ning ostja isikusamasus tuleb kontrollida.

2.6. Müüja ei seo kasutaja IP-aadressi ja e-posti. postiaadress koos tuvastavate andmetega, s.o. iga kasutajaseanss logitakse, kuid veebipoe kasutaja jääb anonüümseks.

2.7. Kõik materjalid, mis saadetakse või sisestatakse veebipoe vormidele, lähevad müüja omandisse, kellel on omakorda õigus neid isiklikuks tarbeks kasutada, välja arvatud isikuandmed.

2.8. Ettevõttel on õigus seaduses sätestatud juhtudel edastada kogutud ja töödeldud andmeid statistiliseks ja infoanalüüsiks kolmandatele isikutele; sel juhul ei avalikustata ega edastata konfidentsiaalseid andmeid, mis võimaldavad isikuandmete subjekti selles protsessis tuvastada, välja arvatud tellimuste puhul, kui makseviis või tehingu vorm on seotud kolmepoolsete suhetega ning ostja isikusamasust tuleb kontrollida.

  1. ANDMETÖÖTLUSE EESMÄRGID JA ALUSED

3.1. Ettevõte töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

3.1.1. Tellimuste vastuvõtmine ja töötlemine;

3.1.2. Teenus- ja kauglepingute, arvete ja muude ametlike dokumentide koostamine, sõlmimine ja saatmine;

3.1.3. Kasuliku teabe ja eripakkumiste levitamine;

3.1.4. Ettevõtte ressursside efektiivse juhtimise tagamine;

3.1.5. Statistika ja turuanalüüs;

3.1.6. Otsing ja personalijuhtimine;

3.1.7. Ostude analüüs ja statistika üksikute pakkumiste põhjal.

3.1.8. Tellimuse töötlemine ja tasumine pangaülekandega.

3.2. Ettevõte töötleb isikuandmeid järgmistel alustel:

3.2.1. elektrooniliste teenuste ja ettevõtte ressursside kasutamine;

3.2.2. isikuandmete subjekti nõusolek;

3.2.3. kauglepingute sõlmimine;

3.2.4. õigusaktides kehtestatud juriidilised kohustused;

3.2.5. isikuandmete subjektide huvide kaitse

  1. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE TINGIMUSED

4.1. Ettevõte säilitab isikuandmeid järgides kirjeldatud töötlemise eesmärke (vt käesoleva privaatsuspoliitika punkt 3) ja normatiivaktide nõudeid, samuti:

4.1.1. kogu perioodi jooksul, mil ettevõte täidab oma kohustusi ja tegeleb äritegevusega;

4.1.2. tulenevalt seadusest tulenevast isikuandmete säilitamise ja kaitsmise kohustusest;

4.1.3. isikuandmete subjekti nõusoleku tõttu.

  1. KÜPSISED

5.1. Küpsised on tekstifailid, mis ilmuvad kasutaja brauseris Interneti-ressursis, et parandada teabe kuvamist ja ressursi regulaarset toimimist.

5.2. Salvestatud küpsised võimaldavad teil tuvastada teie arvuti ja vältida andmete uuesti sisestamist, kui pöördute tagasi ettevõtte Interneti-allikasse.

5.3. Ettevõte kasutab küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

5.3.1. seansihaldus ja kasutaja autentimise seansid;

5.3.2. Interneti-ressursside funktsionaalsuse tagamine;

5.3.3. Hankige statistikat Interneti-ressursi kasutajate külastuste ja käitumise kohta;

5.3.4. parandada veebiressursside tõhusust.

5.4. Ettevõte ei kasuta küpsiseid kasutajate harjumuste jälgimiseks, teavitades seega küpsiste kasutamisest Interneti-ressurssi külastades.

5.5. Ettevõte ei seo kasutaja IP-aadressi ja e-posti. meilisõnum kasutajat tuvastavate andmetega.

5.6. Ressursi kasutaja saab küpsiseid kustutada.

5.7. Kõik arvutisse salvestatud küpsised on võimalik kustutada, sel juhul ei pruugi mõned avalehe teenused ja funktsioonid töötada.

  1. ISIKUANDMETE TURVALISUS

6.1. Ettevõte hoolitseb isikuandmete kaitse eest ja austab ostja konfidentsiaalsust vastavalt isikuandmete töötlemist käsitlevates määrustes ja muudes kehtivates õigusaktides sätestatule.

6.2. Ettevõte rakendab isikuandmete kaitsmiseks kõik vajalikud organisatsioonilised, administratiivsed, tehnilised, füüsilised ja muud turvameetmed.

6.3. Ettevõte töötleb isikuandmeid selleks, et tagada isikuandmete vajalik turvalisus ja konfidentsiaalsus, sealhulgas isikuandmete kaitse ebaseadusliku ja ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kaotsimineku, kahjustumise või hävimise eest.

6.4. Ettevõte, kes saab teada isikuandmete kaitsega seotud reeglite rikkumisest, peaks sellest koheselt teavitama juhatajat.

  1. ÕIGUS KEELDUDA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMIST

7.1. Ettevõtte poolt töödeldavate isikuandmete kohta teabe saamiseks tuleb ettevõtte kontorisse, mis asub juriidilisel aadressil Riia, esitada kirjalik taotlus koos isikut tõendava dokumendiga.

7.2. Isikuandmete subjekt saab taotleda isikuandmete kustutamist, isikuandmete töötlemise piiramist või sellega mittenõustumist, isikuandmete parandamist, saates taotluse aadressil info.homeautomationsystems@gmail.com.

7.3. Ettevõte suhtleb isikuandmete subjektiga tema poolt määratud kontaktandmetel (telefoninumber, e-posti aadress, aadress).

7.4. Kui tundub, et õigust isikuandmete kaitsele on rikutud, saate esitada kaebuse vastavale järelevalveasutusele.

  1. PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUDATUSED

8.1. Ettevõttel on õigus igal ajal teha muudatusi, et need avaldada ametlikus Interneti-ressursis või veebipoes.

SIA “VARTU REMONTS”

Reg nr: 40103424674

Riia, Sampetera tn. 36, LV-1046

Back to Top
 - 
Estonian
 - 
et
Lithuanian
 - 
lt
English
 - 
en
Product has been added to your cart