Home
Shop
Wishlist0

NAUDOJIMO SUTARTIS HOMEAUTOMATIONSYSTEMS

  1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios pirkimo – pardavimo sąlygos (toliau – Sutartis) taikomos www.homeautomationsystems.eu internetinėje parduotuvėje (toliau – internetinė parduotuvė) latvių, rusų arba anglų kalbomis atliekamiems užsakymams tarp užsakymą pateikusio asmens. (toliau – naudotojas arba pirkėjas) ir SIA „VARTU REMONTS“ (toliau – pardavėjas).

1.2. Sąlygos pagrįstos sąžiningos prekybos principais, gerbiamos pirkėjo teisės ir pareigos ir galioja nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

1.3. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve, sutinka su šios sutarties sąlygomis, prekių pristatymo taisyklėmis ir įmonės privatumo politika.

2. Nuotolinis susitarimas.

2.1. Nuotolinė sutartis – sutartis, sudaryta tarp pirkėjo ir internetinės parduotuvės pateikiant adresuotą arba neadresuotą pasiūlymą skaitmeninėmis ryšio ir informacijos perdavimo priemonėmis (internetu, el. paštu, telefonu ir pan.).

2.2. Sutartis galioja nuo to momento, kai pirkėjas internetinėje parduotuvėje užpildo krepšelį, telefonu ar elektroniniu paštu atliko užsakymą, atliko dalinį ar pilną apmokėjimą už pasirinktą prekę ir gavo pardavėjo patvirtinimą apie pateiktą užsakymą.

2.3. Sutartį šalys privalo įvykdyti per 30 dienų nuo jos sudarymo, jeigu šalys nesusitarė dėl kito termino.

2.4. Jei internetinė parduotuvė negali įvykdyti sutarties per nustatytą terminą, pardavėjas apie tai informuoja pirkėją ir gali pasiūlyti pakaitines prekes už lygiavertę kainą.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti bet kurią prekę ar paslaugą internetinėje parduotuvėje pagal šias sutarties sąlygas.

3.2. Visoms internetinėje parduotuvėje esančioms prekėms, priklausomai nuo prekių, galioja iki 5 metų gamintojo garantija.

3.3. Pirkėjas gali nutraukti nuotolinę sutartį ir grąžinti prekes per 14 dienų.

3.4. Pirkėjas gali pasinaudoti teise grąžinti prekę, jei ji nebuvo sugadinta, nepasikeitė išvaizda, nenaudota, nesugadinta originali pakuotė.

3.5. Prekės grąžinimo atveju pirkėjas turi padengti prekės siuntimo išlaidas.

3.6. Grąžinant prekes privaloma pateikti pirkimą patvirtinantį dokumentą, užpildyti paraišką ir pristatyti prekes pilnoje pakuotėje bei originalioje pakuotėje.

3.7. Pirkėjas prisiima pareigą sumokėti už užsakytas prekes ir jas priimti šios sutarties nustatyta tvarka.

3.8. Internetinėje parduotuvėje peržiūrėtos prekės nuotraukos gali šiek tiek skirtis nuo siūlomos prekės. Norėdami patikslinti aiškias prekės savybes arba pašalinti su užsakymu susijusius netikslumus, susisiekite su pardavėju.

3.9. Pirkėjas prisiima pareigą užtikrinti prisijungimo ir užsakymo duomenų saugumą, jų neatskleisti tretiesiems asmenims.

3.10. Pirkėjas atsako už trečiųjų asmenų veiksmus, jeigu jie buvo padaryti naudojantis Pirkėjo paskyros prisijungimo duomenimis.

3.11. Pasikeitus registracijos metu nurodytiems duomenims, pirkėjas savo paskyrą turi atnaujinti savarankiškai.

3.12. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kitus būtinus duomenis.

3.13. Pirkėjas įsipareigoja patikrinti esamą šios sutarties publikaciją ir atnaujinimus.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja šių sąlygų nustatyta tvarka sudaryti pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės siūlomomis paslaugomis.

4.2. Pardavėjas prisiima pareigą pristatyti užsakytas ir pirkėjo apmokėtas prekes pirkėjo nurodytu adresu.

4.3. Pardavėjas, jeigu nėra tikras užsakyme nurodyta informacija, privalo susisiekti su pirkėju nurodytu telefono numeriu. Šiuo atveju pristatymo laikas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai pardavėjas susisiekė su pirkėju ir patvirtino užsakymą.

4.4. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo anuliuoti pirkėjo užsakymą, jeigu pardavėjas negali susisiekti su pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.

4.5. Pardavėjas turi teisę pratęsti prekių pristatymą, jei tai įvyksta dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, dėl gamintojo prekių trūkumo sandėlyje, dėl transporto įmonės vėlavimo, nenugalimos jėgos ir pan.

4.6. Vėluojant, pardavėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti pirkėją telefonu ar el.

4.7. Jeigu pardavėjas dėl aplinkybių negali pristatyti pirkėjo užsakytų prekių, turi būti pasiūlyta lygiavertė prekė.

4.8. Pirkėjui nepriėmus siūlomos lygiavertės prekės, pardavėjas privalo grąžinti pirkėjui pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

4.9. Pardavėjas neatsako už išlaidas, kurias pirkėjas patyrė dėl pavėluoto prekių pristatymo.

4.10. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą nepranešęs pirkėjui, jeigu pirkėjas neapmokėjo sąskaitos per 3 (tris) darbo dienas nuo jos gavimo.

4.11. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui ar saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be įspėjimo apriboti arba visiškai sustabdyti pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.12. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai nutraukti paslaugų teikimą, pakeisti internetinės parduotuvės sąsają ar jos dalis, taip pat pasiūlymą, apie tai nepranešęs pirkėjui.

4.13. Jei dėl sistemos klaidos internetinėje parduotuvėje buvo išsiųstas klaidingas el. paštas, pardavėjas turi teisę atšaukti pirkėjo užsakymą prieš įspėdamas pirkėją.

4.14. HomeAutomationSystems internetinė parduotuvė pirkimo sutarčių kopijų nesaugo.

4.15. Visa informacija, paskelbta internetinėje parduotuvėje, yra pardavėjo intelektinė nuosavybė ir saugoma autorių teisių įstatymų.

4.16. Bet koks medžiagos, nuotraukų ir tekstų kopijavimas iš internetinės parduotuvės be pardavėjo leidimo yra draudžiamas.

5. Teisė atsisakyti, grąžinti prekes ir pirkimo kainą.

5.1. Pirkėjas gali nutraukti nuotolinę sutartį ir turi teisę grąžinti prekes per 14 dienų nuo pirkimo datos.

5.2. Tuo atveju, kai pirkėjas nori pasinaudoti teise atsisakyti ir grąžinti prekes, jis turi asmeniškai informuoti įmonės klientų aptarnavimo tarnybą ir išsiųsti atitinkamą raštišką prašymą nurodytais kontaktais.

5.3. Pirkėjui pasinaudojus teise atsisakyti prekės ir grąžinti prekes, pardavėjas prisiima pareigą grąžinti visus gautus mokėjimus, tačiau transportavimo išlaidas apmoka pirkėjas.

5.4. Pirkėjui pasinaudojus teise atsisakyti ir grąžinti prekes, pardavėjo pareiga yra grąžinti visą sumokėtą sumą, jei įmanoma anksčiau, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užpildytos atsisakymo formos pateikimo dienos.

5.5. Pardavėjas pinigus grąžina tik į atsisakymo formoje nurodytą banko sąskaitą.

5.6. Pirkėjui pasinaudojus teise atsisakyti ir grąžinti prekes, papildomas išlaidas, susijusias su prekių grąžinimu ar pristatymu, apmoka pirkėjas.

5.7. Pirkėjas privalo pristatyti prekes į įmonės klientų centrą Rygoje, adresu Ventspilio g. 48, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pirkėjas paskelbė apie savo sprendimą nutraukti sutartį.

5.8. Pirkėjui pasinaudojus teise atsisakyti prekės ir grąžinti prekes, prekė gali būti naudojama tiek laiko, kiek reikia norint patikrinti jo veikimą, tačiau be jokių manipuliacijų, instaliacijų ir bet kokios veiklos, įskaitant apsauginės plėvelės pašalinimą.

5.9. Teisės atsisakyti ir grąžinti prekes galiojimo laikotarpiu vartotojas prisiima atsakomybę už gaminio panaudojimą, kuris viršija prekės eksploatacinių savybių patikrinimą ir nesuderinamas su sąžiningumo principu, sumažindamas prekės savikainą ar kokybę.

5.10. 2014 m. gegužės 20 d. ministrų kabineto taisyklių Nr. 255 nustatytais atvejais vartotojas negali pasinaudoti teise atsisakyti prekių ir grąžinti prekes. 22 punkte „Nuotolinės sutarties sąlygos“, taip pat jei:

5.10.1. prekių kaina priklauso nuo pardavėjo nepriklausančių finansų rinkos svyravimų ir tų, kurie gali atsirasti pasinaudojant teise atsisakyti;

5.10.2. pagal pirkėjo pageidavimą užsakomų ir pagamintų prekių specifikacija yra individuali;

5.10.3. prekės greitai sugedo arba greitai baigiasi galiojimo laikas;

5.10.4. vartotojas atidarė prekės pakuotę, kurios dėl sveikatos ir higienos priežasčių negalima grąžinti, jei yra pažeista šių prekių pakuotė ir/ar apsauginis plomba;

5.10.5. dėl prekės savybių pristatytas produktas amžinai susietas su kitomis prekėmis;

5.10.6. vartotojas paprašė pardavėjo ar tiekėjo atvykti atlikti neatidėliotinus remonto ar priežiūros darbus.

5.10.7. pardavėjas ar paslaugų teikėjas atvyko pas vartotoją suteikti papildomų paslaugų ar pristatyti prekių, išskyrus remontui ar techninei priežiūrai reikalingas atsargines dalis, teisė atsisakyti turi įtakos nurodytoms papildomoms paslaugoms ar prekėms;

5.10.8. prekė turi mechaninių ar išorinių pažeidimų, dėl kurių mažėja prekės savikaina;

5.11. Atsisakymo reikalavimų įvykdymo terminas yra 14 dienų.

5.12. Pirkėjas įsipareigoja asmeniškai perduoti prekes įmonės klientų aptarnavimo tarnybai, kad būtų galima fiksuoti įsigytų prekių būklę, jų trūkumus ir įpakavimą.

5.13. Teisė atsisakyti negalioja juridiniams asmenims.

6. Garantijos sąlygos.

6.1. Garantija galioja visoms prekėms, kurias įsigijo privatus asmuo per 24 mėnesius nuo įsigijimo datos.

6.2. Klientams, kurie nėra vartotojai, suteikiama gamintojo nustatyta garantija.

6.3. Pirkėjas, pastebėjęs gamintojo gedimą, privalo nedelsdamas grąžinti prekę pardavėjo klientų aptarnavimo tarnybai kartu su garantiją ir pirkimą patvirtinančiais dokumentais.

6.4. Jei jūsų įsigytos prekės gamintojas turi savo aptarnavimo centrą, rekomenduojame kreiptis į jų specialistus dėl garantijos klausimų.

6.5. Pirkėjas skundą dėl prekių prieinamumo ar kokybės gali pateikti elektronine forma elektroninio pašto adresu info@homeautomationsystems.eu arba raštu adresu Ryga, Sampetera iela 36, LV-1046.

6.6. Skundas bus išnagrinėtas per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos, atsakymas bus išsiųstas nurodytu kontaktiniu adresu.

7. Pirkėjo duomenų apsauga.

7.1. Informuojame, kad pateiktos informacijos (įskaitant asmenų duomenis) tvarkymo internetinėje parduotuvėje tikslas – teikti svetainėje nurodytas paslaugas ir padėti pateikti užsakymą www.homeautomationsystems.eu.

7.2. Bet kokia informacija, susijusi su vartotojo asmeniniais duomenimis, renkama šiais tikslais:

7.2.1. Užsakytų prekių ar paslaugų savininko tapatybė;

7.2.2. Prekių pristatymas ir montavimas nurodytoje vietoje;

7.2.3. Siunčiama aktuali informacija apie siūlomus produktus ir paslaugas;

7.2.4. Kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymas.

7.3. Lankytojas, naudodamasis internetine parduotuve www.homeautomationsystems.eu, sutinka, kad galime rinkti ir saugoti duomenis, kurie leis sekti ir pasirinkti:

7.3.1. bendras internetinės parduotuvės lankytojų skaičius;

7.3.2. lankytojų skaičius kiekviename internetinės parduotuvės skyriuje;

7.3.3. lankytojus aptarnaujančių interneto tiekėjų domenų vardai;

7.3.4. IP adresai;

7.3.5. kiti duomenys, skirti tobulinti ir valdyti internetinę parduotuvę.

7.4. Pardavėjas turi teisę perduoti tretiesiems asmenims internetinėje parduotuvėje surinktus ir tvarkomus duomenis statistikos ir informacijos analizės tikslu; tokiu atveju konfidencialūs duomenys, galintys identifikuoti pirkėją proceso metu, neatskleidžiami ir neperduodami, išskyrus pavedimus, kai mokėjimo rūšis ar sandorio forma yra susiję su trišaliais santykiais ir turi būti patikrinta pirkėjo tapatybė.

7.5. Pardavėjas nesieja vartotojo IP adreso ir el. pašto adreso su identifikuojančiais duomenimis.

7.6. Visa medžiaga, kuri siunčiama ar įvedama į internetinės parduotuvės formas, tampa pardavėjo nuosavybe, kuris savo ruožtu turi teisę jas naudoti asmeniniam naudojimui, išskyrus asmenų duomenis.

8. Kitos aplinkybės.

8.1. Vartotojas, pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, kad susipažino ir sutinka su Privatumo politika, prekių pristatymo sąlygomis, garantijos sąlygomis ir prekių grąžinimo teise.

8.2. Jei kuri nors prekė iš pirmiau nurodytų sąlygų baigiasi, tai neturės įtakos kitoms sąlygoms.

8.3. Šios taisyklės ir sąlygos atitinka Latvijos Respublikos įstatymus.

8.4. Bet kokie neatitikimai, kylantys dėl šių sąlygų vykdymo, turi būti sprendžiami derybų būdu.

8.5. Esant galimybei susitarti, ginčai turėtų būti sprendžiami Latvijos Respublikos aktuose nustatyta tvarka.

9. Kontaktinė informacija ir įmonės informacija:

SIA „VARTU REMONTS” 

Reģ.Nr.: 40103424674

Ryga, Sampetera g. 36, LV-1046

Back to Top
 - 
Estonian
 - 
et
Lithuanian
 - 
lt
English
 - 
en
Product has been added to your cart