Home
Shop
Wishlist0

PRIVATUMO POLITIKA  SIA „VARTU REMONTS“

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. SIA „VARTU REMONTS”, įregistruota Latvijos Respublikos įmonių registre, reg. numeris 40103424674, juridinis adresas: Sampetera iela 36, Ryga, LV-1046, Latvija (toliau – Bendrovė), yra asmens duomenų tvarkytojas, atitinkantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 reikalavimus Latvijoje ( toliau – Nuostatai).

1.2. Privatumo politika reglamentuoja asmens duomenų, pateiktų SIA „VARTU REMONTS“, tvarkymą ir naudojimą naudojantis jos paslaugomis ir lankantis jos interneto šaltiniuose.

1.3. Ši politika taikoma tvarkant visų rūšių asmens duomenis, kuriuos darbuotojai, lankytojai ir klientai (toliau – asmens duomenų subjektai) pateikia pagrindiniuose puslapiuose, el. pašto korespondencijoje, skaitmeninėse programose, apklausose, sutartyse ir kituose šaltiniuose.

1.4. Bendrovė garantuoja skaidrų ir sąžiningą klientų ir vartotojų asmens duomenų tvarkymą.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR NAUDOJIMAS

2.1. Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė laikosi taisyklių, nepaisant šalies, iš kurios vartotojas pasiekia savo išteklius.

2.2. Laikoma, kad yra informuota, kad asmens duomenys Latvijoje gali būti tvarkomi ir remiantis galiojančiais nacionaliniais teisės aktais.

2.3. Įmonė informuoja, kad nurodant elektroninio pašto adresą, sutinkama, kad jis būtų pateiktas duomenų bazei ir jai iš www.homeautomationsystems.eu internetinės parduotuvės būtų išsiųstas pranešimas/priminimas apie pradėtus ir nebaigtus prekių bei paslaugų užsakymus.

2.4. Lankytojas, naudodamasis www.homeautomationsystems.eu internetine parduotuve, sutinka, kad SIA „VARTU REMONTS“, jos patikėtiniai ir partneriai gali rinkti ir saugoti duomenis, kurie leis sekti ir pasirinkti:

2.4.1. bendras internetinės parduotuvės lankytojų skaičius;

2.4.2. lankytojų skaičius kiekviename internetinės parduotuvės skyriuje;

2.4.3. lankytojus aptarnaujančių interneto tiekėjų domenų vardai;

2.4.4. IP adresai;

2.4.5. mokėjimo informacija pavedimo atveju (kortelės numeris ir galiojimo data);

2.4.6. pristatymo būdai automatizuotam pakartotinių užsakymų pildymui;

2.4.7. mokėjimų istorija ir finansinių bei apskaitos ataskaitų vyriausybinėms įstaigoms teikimo būdai;

2.4.8. kiti duomenys, skirti tobulinti ir valdyti internetinę parduotuvę.

2.5. Pardavėjas turi teisę perduoti tretiesiems asmenims internetinėje parduotuvėje surinktus ir tvarkomus duomenis statistikos ir informacijos analizės tikslu; tokiu atveju konfidencialūs duomenys, galintys identifikuoti pirkėją proceso metu, neatskleidžiami ir neperduodami, išskyrus pavedimus, kai mokėjimo rūšis ar sandorio forma yra susiję su trišaliais santykiais ir turi būti patikrinta pirkėjo tapatybė.

2.6. Pardavėjas nesieja vartotojo IP adreso ir el. pašto adreso su identifikuojančiais duomenimis, t.y. kiekviena vartotojo sesija yra registruojama, tačiau internetinės parduotuvės vartotojas išlieka anonimiškas.

2.7. Visa medžiaga, kuri siunčiama ar įvedama į internetinės parduotuvės formas, tampa pardavėjo nuosavybe, kuris savo ruožtu turi teisę jas naudoti asmeniniam naudojimui, išskyrus asmenų duomenis.

2.8. Bendrovė turi teisę įstatymų numatytais atvejais surinktus ir tvarkomus duomenis statistikos ir informacijos analizei perduoti tretiesiems asmenims; šiuo atveju konfidencialūs duomenys, galintys identifikuoti asmens duomenų subjektą šiame procese, nėra atskleidžiami ir neperduodami, išskyrus pavedimus, kai mokėjimo rūšis ar sandorio forma yra susiję su trišaliais santykiais ir turi būti patikrinta pirkėjo tapatybė.

3. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAI

3.1. Įmonė tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

3.1.1. Užsakymų priėmimas ir apdorojimas;

3.1.2. Paslaugų ir nuotolinių sutarčių, sąskaitų faktūrų ir kitų oficialių dokumentų rengimas, sudarymas ir išsiuntimas;

3.1.3. Naudingos informacijos ir specialių pasiūlymų platinimas;

3.1.4. Efektyvaus įmonės išteklių valdymo užtikrinimas;

3.1.5. Statistika ir rinkos analizė;

3.1.6. Paieška ir personalo valdymas;

3.1.7. Pirkimų pagal individualius pasiūlymus analizė ir statistika.

3.1.8. Užsakymų apdorojimas ir apmokėjimas pavedimu.

3.2. Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais pagrindais:

3.2.1. elektroninių paslaugų ir įmonės išteklių naudojimas;

3.2.2. asmens duomenų subjekto sutikimas;

3.2.3. nuotolinių sutarčių sudarymas;

3.2.4. teisės aktuose nustatyti teisiniai įsipareigojimai;

3.2.5. asmens duomenų subjektų interesų apsauga

4. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO SĄLYGOS

4.1. Bendrovė asmens duomenis saugo laikydamasi aprašytų tvarkymo tikslų (žr. šios privatumo politikos 3 punktą) ir norminių aktų reikalavimų, taip pat:

4.1.1. per visą laikotarpį, kai įmonė vykdo savo įsipareigojimus ir vykdo komercinę veiklą;

4.1.2. dėl teisinės pareigos saugoti ir saugoti asmens duomenis;

4.1.3. dėl asmens duomenų subjekto sutikimo.

5. COOKIES

5.1. Slapukai yra tekstiniai failai, atsirandantys vartotojo naršyklėje interneto šaltinyje, siekiant pagerinti informacijos rodymą ir reguliarų šaltinio veikimą.

5.2. Išsaugoti slapukai leidžia identifikuoti Jūsų kompiuterį ir išvengti pakartotinio duomenų įvedimo grįžus į įmonės interneto šaltinį.

5.3. Bendrovė naudoja slapukus šiais tikslais:

5.3.1. seansų valdymo ir vartotojo autentifikavimo sesijos;

5.3.2. interneto išteklių funkcionalumo užtikrinimas;

5.3.3. Gauti statistiką apie interneto šaltinio naudotojų apsilankymus ir elgesį;

5.3.4. gerinti internetinių išteklių efektyvumą.

5.4. Bendrovė nenaudoja slapukų vartotojų įpročiams sekti, tokiu būdu informuodama apie slapukų naudojimą lankantis interneto šaltinyje.

5.5. Bendrovė nesieja vartotojo IP adreso ir el. pašto su naudotoją identifikuojančiais duomenimis.

5.6. Išteklių vartotojas gali ištrinti slapukus.

5.7. Galima ištrinti visus kompiuteryje saugomus slapukus, tokiu atveju kai kurios paslaugos ir pagrindinio puslapio funkcijos gali neveikti.

6. ASMENS DUOMENŲ SAUGA

6.1. Bendrovė rūpinasi asmens duomenų apsauga ir gerbia pirkėjo konfidencialumą pagal reglamentų nuostatas ir kitus galiojančius teisės aktus dėl asmens duomenų tvarkymo.

6.2. Bendrovė imasi visų būtinų organizacinių, administracinių, techninių, fizinių ir kitų saugumo priemonių asmens duomenims apsaugoti.

6.3. Asmens duomenis Bendrovė tvarko siekdama užtikrinti būtiną asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, įskaitant asmens duomenų apsaugą nuo neteisėto ir neteisėto tvarkymo, netyčinio praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo.

6.4. Įmonė, sužinojusi apie su asmens duomenų apsauga susijusių taisyklių pažeidimą, turėtų nedelsdama apie tai pranešti vadovui.

7. TEISĖ ATSAKYTI TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

7.1. Norint gauti informaciją apie įmonės tvarkomus asmens duomenis, reikia pateikti raštišką prašymą įmonės biurui, esančiam juridiniu adresu Rygoje, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.

7.2. Asmens duomenų subjektas gali prašyti ištrinti asmens duomenis, apriboti arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, ištaisyti asmens duomenis atsiųsdamas prašymą adresu info.homeautomationsystems@gmail.com.

7.3. Bendrovė su asmens duomenų subjektu bendrauja naudodama subjekto nurodytą kontaktinę informaciją (telefono numerį, el. pašto adresą, adresą).

7.4. Jei atrodo, kad teisė į asmens duomenų apsaugą pažeista, galite pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai.

8. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

8.1. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu daryti pakeitimus, kad jie būtų paskelbti oficialiame interneto šaltinyje arba internetinėje parduotuvėje.

SIA „VARTU REMONTS” 

Reģ.Nr.: 40103424674

Ryga, Sampetera g. 36, LV-1046

Back to Top
 - 
Estonian
 - 
et
Lithuanian
 - 
lt
English
 - 
en
Product has been added to your cart